tuong đuc phat

TƯƠNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA

TƯỢNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA  MÂU NI TỌA LẠC ĐÀI SEN

chất liệu đá cẩm thạch trắng

MSP;TĐP;01

Compare