tuong phật

TƯỢNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA

TƯỢNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA ngồi tọa lạc đài sen

chất liệu đá cẩm thạch trắng

MSP;TĐP; 04

Compare