tuong quan âm rông

TƯỢNG PHẬT BÀ QUAN ÂM RỒNG

TƯỢNG QUAN ÂM RỒNG

Chất  liệu đá cẩm thạch trắng

MSP;TQAR ;05

 

Compare