tuong phat ba quan am 04

TƯỢNG PHẬT BÀ QUAN THẾ ÂM NGHÌN MẮT NGHÌN TAY

TƯỢNG QUAN THẾ ÂM NGHÌN MẮT NGHÌN TAY

chất liệu đá cẩm thạch trắng

MSP; TQTA NT; 04

Compare