tuong quan am

TƯỢNG PHẬT BÀ QUAN THẾ ÂM NGHÌN MẮT NGHÌN TAY

TƯỢNG PHẬT BÀ QUAN THẾ ÂM NGHÌN MẮT NGHÌN TAY

chất liệu đá cẩm thạch trắng

MSP ;TQTA NT;03

Compare