tuong_quan_am_da ngoi

TƯỢNG PHẬT BÀ QUAN THẾ ÂM NGỒI TỌA LẠC ĐÀI SEN

TƯỢNG PHẬT BÀ QUAN THẾ ÂM  NGỒI TỌA LẠC ĐÀI SEN

chất liệu đá cẩm thạch trắng

MSP ;TQTAN;08

Compare