tuong_quan_am_da ngoi

TƯỢNG PHẬT BÀ QUAN THẾ ÂM

TƯỢNG PHẬT QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT NGỒI TỌA LẠC ĐÀI SEN

chất liệu đá cẩm thạch trắng

MSP ;TQTAN ;07

Compare