Tuong-phat-da A DI ĐA

TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ

TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ

đứng tọa lạc trên đài sen

chất liệu đá cẩm thạch trắng

MSP;TĐP;07

Compare