tương phật đá

TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ

TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ

ngồi tọa thiền trên đài sen

chất liệu đá cẩm thạch trắng

MSP;TĐP;08

Compare