phat di lac ngoi tren bao tien

TƯỢNG PHẬT DI LẶC NGỒI TRÊN BAO TIỀN

TƯỢNG PHẬT DI LẶC NGỒI TRÊN BAO TIỀN

chất liệu đá cẩm thạch trắng

MSP; PDL; 09

Compare