phat di lac ngoi

TƯỢNG PHẬT DI LẶC NGỒI TRÊN ĐÀI SEN

TƯỢNG PHẬT DI LẶC NGỒI TRÊN ĐÀI SEN

chất liệu đá cẩm thạch trắng

MSP; PDL ;04

Compare