tượng phật di lạc

TƯỢNG PHẬT DI LẶC NGỒI

TƯỢNG PHẬT DI LẶC NGỒI

chất liệu đá cẩm thạch vàng nhạt

MSP; PDL;02

Compare