tuong phat dia tang

TƯỢNG PHẬT ĐỊA TẠNG

TƯỢNG PHẬT ĐỊA TẠNG

chất liệu đá mẫn gỗ

MSP; PĐT; 02

Compare